a
Contact
Locations

New York
London
Berlin

Follow us

Praca nad kompleksowym projektem składa się kilku etapów.

Początek

Podczas wstępnych rozmów określamy zakres prac , potrzeby inwestora oraz styl w jakim będzie projektowane wnętrze. Zaczynamy od sprawdzenia aktualnej dokumentacji dotyczącej obiektu(o ile taka istnieje), a następnie wykonujemy inwentaryzację stanu istniejącego.

a
a

Koncepcja ogólna

Na tym etapie powstaje  ogólna wizja projektu.  Na podstawie jego wytycznych i tworzymy kilka wersji ogólnego układu przestrzennego, zilustrowanego na rzucie poziomym. W dalszych etapach pracujemy nad jedną, wybraną przez inwestora wersją.