a
Contact
Locations

New York
London
Berlin

Follow us

Początek

Podczas wstępnych rozmów określamy zakres prac , potrzeby inwestora oraz styl w jakim będzie projektowane wnętrze. Zaczynamy od sprawdzenia aktualnej dokumentacji dotyczącej obiektu(o ile taka istnieje), a następnie wykonujemy inwentaryzację stanu istniejącego.

Koncepcja ogólna

Na tym etapie powstaje  ogólna wizja projektu.  Na podstawie jego wytycznych i tworzymy kilka wersji ogólnego układu przestrzennego, zilustrowanego na rzucie poziomym. W dalszych etapach pracujemy nad jedną, wybraną przez inwestora wersją.

Wizualizacje

Kolejnym etapem koncepcji są wizualizacje wybranej wersji, ilustrujące bardziej obrazowo koncepcję, pokazując ją bardziej realistycznie. Tutaj zaczynamy prace nad kolorystyką, wyborem materiałów wykończeniowych oraz elementami wyposażenia.

Dokumentacja techniczna

Zaakceptowaną koncepcję przedstawiamy w postaci rysunków technicznych, na podstawie których projekt może być zrealizowany przez wykonawców.
W razie potrzeby przy projekcie współpracujemy również z innymi specjalistami w danej branży.

materiały i elementy wyposażenia

Wraz z inwestorem (chyba, że inwestor życzy sobie abyśmy zrobili to sami) dokonujemy wyboru konkretnych materiałów wykończeniowych oraz elementów wyposażenia takich jak meble, oprawy oświetleniowe, tkaniny itp.

Nadzór nad realizacją

Na życzenia inwestora prowadzimy nadzór autorski nad realizacją. Jest on określony w osobnej umowie w zależności od potrzeb i zakresu.